Interview Notice

 

सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय, कृषि विज्ञान संकाय, डीनको कार्यालयले मिति २०७७/०४/१३ गते करार सेवामा वाली प्रजनन् विज्ञान विषयका उप-प्राध्यापकहरुका लागि गरेको विज्ञापन अनुसार विविध कारणले उक्त विज्ञापनका लागि प्राप्त उम्मेद्वारहरुको मौखिक अर्न्तवार्ता स्थिगित भएकोमा यहि मिति २०७७/०८/१८ गते विहिवारका दिन कृषि विज्ञान संकाय, डीनको कार्यालय टीकापुरमा विहानको ठीक १०.० वजे अर्न्तवार्ता हुने कुरा जानकारी गराईन्छ ।