सम्पर्कमा आउने बारे

उपरोक्त सम्बन्धमा यस कृषि विज्ञान विभाग, कृषि विज्ञान संकाय, सदुरपश्चिम विश्वावद्यालयमा शैक्षिक सत्र २०७७/७८ अर्न्तगत भर्ना भएका प्रथम सेमेष्टरका सम्पूर्ण विद्यार्थीहरुलाई यस विभागमा तुरुन्तै सम्पर्क गरी आफ्नो मोबाईल नम्वर, ईमेल ठेगाना आदि आवश्यक जानकारीहरु उपलब्ध गराउनका लागी यो सुचना जारी Read more

B.Sc.Ag. तहमा अतिरिक्त कोटामा विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धी सूचना

यस सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय कृषि विज्ञान संकाय अन्तर्गत टीकापुर बहुमुखी क्याम्पसमा शैक्षिक सत्र २०७७/०७८ सालको B.Sc.Ag. तहमा अतिरिक्त कोटामा १० जना विद्यार्थी भर्नाका लागि मिति २०७४।०१।०२ गते बिहिबारका दिन लिईएको शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्रहरुको मूल्याङ्कन र मौखिक अर्न्तवार्ता परीक्षाको प्राप्ताङ्कको योग्यताक्रम अनुसार Read more

अत्यन्त जरुरी सूचना

मिति २०७७/१२/२९ गते www.fwuag.edu.np मा प्रकाशित सूचना अनुसार B.Sc.Ag. अध्ययनका लागि अतिरिक्त कोटामा भर्नाका लागि आवेदन भरेका आवेदकहरुलाई dean.agriculture@fwu.edu.np email id मार्फत अपुग प्रमाणपत्रहरु पेश गर्ने सूचना गरिएकोमा प्राविधिक कारण tmctkp2058@gmail.com मार्फत पठाउनहुन यसै सूचनाद्वारा जानकारी गराईन्छ ।  

B.SC.Ag. मा अतिरिक्त कोटामा भर्नाका लागि प्रवेश आवेदन फाराम भरी अपुग कागजात पेश गर्ने र भर्नाको लागि अन्र्तवार्ता सम्बन्धी जरुरी सूचना

प्रस्तुत विषयमा यस कृषि विज्ञान संकाय अन्र्तगत B.Sc.Ag. मा शैक्षिक सत्र २०७७/०७८ सालमा १० जना विद्यार्थी अतिरिक्त कोटामा भर्नाका लागि प्रकाशित सूचनानुसार निर्धारित समयावधिभित्र पेश भएका आवेदन फारामहरु मध्ये तपसिलका विद्यार्थीहरुले भर्नाका लागि आवश्यकपर्ने देहाय बमोजिका प्रमाणपत्रहरु पेश नगरेको हुँदा Read more

B.Sc.Ag. को अभिमुखिकरण (Orientation) र पठनपाठन हुने बारे सूचना ।

यस सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय कृषि विज्ञान संकाय अन्तर्गत टीकापुर बहुमुखी क्याम्पसमा शैक्षिक सत्र २०७७/०७८ सालमा B.Sc.Ag. मा अध्ययनका लागि भर्ना भएका विद्यार्थीहरुको अभिमुखिकरण (Orientation) र पठनपाठन तपसिल बमोजिमको मिति, स्थान र समयमा हुने भएकाले उक्त कार्यक्रममा सम्पूर्ण विद्यार्थीहरुको अनिवार्य उपस्थिति एव‌ं Read more

B.Sc.Ag. मा २०७७/०७८ सालको पूर्ण शुल्क कोटामा भर्ना सम्बन्धी तेस्रो सूचि प्रकाशित बारे सूचना

यस सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय कृषि विज्ञान संकाय अन्तर्गत टीकापुर बहुमुखी क्याम्पसमा शैक्षिक सत्र २०७७/०७८ सालमा B.Sc.Ag. मा भर्नाका लागि मिति २०७७।१२।०४ गते बुधबारका दिन लिएको प्रवेश परीक्षामा पूर्ण शुल्क कोटामा उत्तिर्ण भएका विद्यार्थीहरुको प्राप्ताङ्कको योग्यताक्रम अनुसार तपसिल बमोजिमका विद्यार्थीहरु पूर्ण शुल्क Read more