B.Sc.Ag. तहमा अतिरिक्त कोटामा विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धी सूचना

यस सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय कृषि विज्ञान संकाय अन्तर्गत टीकापुर बहुमुखी क्याम्पसमा शैक्षिक सत्र २०७७/०७८ सालको B.Sc.Ag. तहमा अतिरिक्त कोटामा १० जना विद्यार्थी भर्नाका लागि मिति २०७४।०१।०२ गते बिहिबारका दिन लिईएको शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्रहरुको मूल्याङ्कन र मौखिक अर्न्तवार्ता परीक्षाको प्राप्ताङ्कको योग्यताक्रम अनुसार Read more

B.SC.Ag. मा अतिरिक्त कोटामा भर्नाका लागि प्रवेश आवेदन फाराम भरी अपुग कागजात पेश गर्ने र भर्नाको लागि अन्र्तवार्ता सम्बन्धी जरुरी सूचना

प्रस्तुत विषयमा यस कृषि विज्ञान संकाय अन्र्तगत B.Sc.Ag. मा शैक्षिक सत्र २०७७/०७८ सालमा १० जना विद्यार्थी अतिरिक्त कोटामा भर्नाका लागि प्रकाशित सूचनानुसार निर्धारित समयावधिभित्र पेश भएका आवेदन फारामहरु मध्ये तपसिलका विद्यार्थीहरुले भर्नाका लागि आवश्यकपर्ने देहाय बमोजिका प्रमाणपत्रहरु पेश नगरेको हुँदा Read more

B.Sc.Ag. मा २०७७/०७८ सालको पूर्ण शुल्क कोटामा भर्ना सम्बन्धी तेस्रो सूचि प्रकाशित बारे सूचना

यस सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय कृषि विज्ञान संकाय अन्तर्गत टीकापुर बहुमुखी क्याम्पसमा शैक्षिक सत्र २०७७/०७८ सालमा B.Sc.Ag. मा भर्नाका लागि मिति २०७७।१२।०४ गते बुधबारका दिन लिएको प्रवेश परीक्षामा पूर्ण शुल्क कोटामा उत्तिर्ण भएका विद्यार्थीहरुको प्राप्ताङ्कको योग्यताक्रम अनुसार तपसिल बमोजिमका विद्यार्थीहरु पूर्ण शुल्क Read more

B.Sc.Ag. मा २०७७/०७८ सालको पूर्ण शुल्क र छात्रवृति कोटामा भर्ना सम्बन्धी दोस्रो सूचि प्रकाशित बारे सूचना ।

यस सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय कृषि विज्ञान संकाय अन्तर्गत टीकापुर बहुमुखी क्याम्पसमा शैक्षिक सत्र २०७७/०७८ सालमा B.Sc.Ag. मा भर्नाका लागि मिति २०७७।१२।०४ गते बुधबारका दिन लिएको प्रवेश परीक्षामा पूर्ण शुल्क कोटामा उत्तिर्ण भएका विद्यार्थीहरुको प्राप्ताङ्कको योग्यताक्रम अनुसार तपसिल बमोजिमका विद्यार्थीहरु पूर्ण शुल्क Read more

B. Sc. Ag. तहमा अतिरिक्त विद्यार्थी भर्नासम्बन्धी सूचना

२०७७ सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय केन्द्रीय कार्यालय प्राज्ञिक परिषद्द्वारा गरिएको निर्णयबामेजिम सङ्घीय मन्त्रालय, सुदूरपश्चिम प्रदेश लगायत सबै प्रदेशका प्रादेशिक निकाय तथा नेपालभर विद्यमान सबै पालिकामा कार्यरत कम्तीमा तीन वर्ष स्थायी सेवामा रही कार्य गरेका कृषिसम्बन्धी कर्मचारीका लागि भर्नासम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरिएकाले मिति Read more

B.Sc. Ag. प्रवेश परीक्षा २०७७/०७८ सालको नतिजा प्रकाशित गरिएको बारे सूचना

यस सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय कृषि विज्ञान संकाय अन्तर्गत टीकापुर बहुमुखी क्याम्पसमा मिति २०७७।१२।०४ गते बुधबारका दिन बिहान ११:३० बजे संचालन भएको B.Sc.Ag. को प्रवेश परीक्षामा सहभागि भइ उत्तिर्ण विद्यार्थीहरुको नतिजा प्राप्ताङ्क योग्यताक्रम (Merit) को आधारमा तपसिल बमोजिम प्रकाशित गरिएको ब्यहोरा सम्बन्धित Read more

B.Sc.Ag. को प्रवेश परीक्षा सम्बन्धी जरुरी सूचना ।

उपर्युक्त सम्बन्धमा सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय, कृषि विज्ञान संकाय अन्र्तगत यस टीकापुर बहुमुखी क्याम्पसमा मिति २००७।१२।०४ गते बिहान ११:३० बजे संचालन हुने B.Sc.Ag. को प्रवेश परीक्षाका लागि Online/Ofline बाट प्रवेश आवेदन फाराम भर्ने तपसिलका केही विद्यार्थीहरुले फाराम भर्दा आवश्यक पर्ने कागजात सलग्न Read more

प्रयोगात्मक परिक्षा संचालन हुने बारे

उपरोक्त सम्बन्धमा यस विभागमा विभिन्न सेमेष्टरमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुको प्रयोगात्मक परिक्षाहरु परिक्षा नियन्त्रक कार्यालयको सुचना (मिती २०७७।०७।०५ गते प्रकाशित) बमोजीम भौतिक रुपमा संचालन गर्नुपर्ने भएको तथापी COVID-19 को संक्रमण यथावतै रहेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै अधिकतम सुरक्षा सावधानी अपनाउदै संलग्न समयतालीका अनुसार Read more