B.Sc.Ag. मा भर्ना आवेदन फारामको म्याद थप गरिएको सूचना

सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय, कृषि विज्ञान संकाय अन्तर्गत यस टीकापुर बहुमुखी क्याम्पसमा (QAA Certified) B.Sc.Ag. कार्यक्रमको शैक्षिक सत्र २०७७/०७८ (सन् २०२१) को नयाँ विद्यार्थी भर्नाका लागि प्रवेश आवेदन फाराम भर्ने म्याद थप गरी तपसिल अनुसार प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गरिने भएकाले भर्ना हुन चाहने इच्छुक विद्यार्थीहरुबाट आवेदन माग गरिएको छ ।