B.Sc. Ag. प्रवेश परीक्षा २०७७/०७८ सालको नतिजा प्रकाशित गरिएको बारे सूचना

यस सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय कृषि विज्ञान संकाय अन्तर्गत टीकापुर बहुमुखी क्याम्पसमा मिति २०७७।१२।०४ गते बुधबारका दिन बिहान ११:३० बजे संचालन भएको B.Sc.Ag. को प्रवेश परीक्षामा सहभागि भइ उत्तिर्ण विद्यार्थीहरुको नतिजा प्राप्ताङ्क योग्यताक्रम (Merit) को आधारमा तपसिल बमोजिम प्रकाशित गरिएको ब्यहोरा सम्बन्धित सबैलाई जानकारी गराईन्छ ।

नोट :- प्रवेश परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गर्दा सकभर त्रुटि नहोस भन्ने हेतुले नतिजा प्रकाशित गरिएको छ। त्रुटि भेटिएको खण्डमा कृषि विज्ञान संकाय डीन कार्यालयको अभिलेख अनुसार सच्याइने छ ।

B.Sc.Ag. Entrance Resut-2077-078