B.Sc.Ag.  प्रवेश परीक्षाको आवेदन फाराम भर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना

सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय

कृषि विज्ञान संकाय, डीनको कार्यालय

टीकापुर बहुमुखी क्याम्पस, टीकापुर, कैलालीमा

स्नातक तहमा भर्ना कार्यक्रम २०७७/०७८

प्रवेश परीक्षाको आवेदन फाराम भर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना

 

सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय, कृषि विज्ञान संकाय अन्तर्गत यस टीकापुर बहुमुखी क्याम्पसमा (QAA Certified) B.Sc.Ag.  कार्यक्रमको शैक्षिक सत्र २०७७÷०७८ (सन् २०२१) को नयाँ विद्यार्थी भर्नाका लागि प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गरिने भएकाले भर्ना हुन चाहने इच्छुक विद्यार्थीहरुबाट आवेदन माग गरिएको छ ।

फाराम वितरण २०७७ माघ  ७ गते देखि
भर्ना फाराम बुझाउने अन्तिम मिति (विलम्ब शुल्क रहित) २०७७ फागुन ७ गतेसम्म
भर्ना फाराम बुझाउने अन्तिम मिति (विलम्ब शुल्क सहित) २०७७ फागुन १४ गतेसम्म
प्रवेश परिक्षा २०७७ फागुन १८ गते (बिहान ११:३० बजे)
नतिजा प्रकाशन २०७७ फागुन १८ गते (सोहिदिन)

 

यस सम्बन्धी विस्तृत जानकारीका लागि www.fwuag.edu.np मा हेर्न सकिनेछ ।

 प्रवेश परीक्षा समिति

Subject-wise questions for B. Sc. Ag. Entrance Exam-2077/078 at FoA/FWU

S.N. Subject No. of Questions/ marks
1 English 14
2 Mathematics 14
3 Chemistry 14
4 Physics 14
5 Biology
 (i) Botany 15
(ii) Zoology 15
6 Agriculture and Animal Science 10
7 General Knowledge 4
Total Questions/ Marks 100

 

To download hardcopy of Admission Form please click here.