B.Sc.Ag. को अभिमुखिकरण (Orientation) र पठनपाठन हुने बारे सूचना ।

यस सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय कृषि विज्ञान संकाय अन्तर्गत टीकापुर बहुमुखी क्याम्पसमा शैक्षिक सत्र २०७७/०७८ सालमा B.Sc.Ag. मा अध्ययनका लागि भर्ना भएका विद्यार्थीहरुको अभिमुखिकरण (Orientation) र पठनपाठन तपसिल बमोजिमको मिति, स्थान र समयमा हुने भएकाले उक्त कार्यक्रममा सम्पूर्ण विद्यार्थीहरुको अनिवार्य उपस्थिति एव‌ं सक्रिय सहभागिताका लागि  यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

तपसिल :
मिति :- २०७८ साल बैशाख ३ गते शुक्रबार ।
समय :- बिहान ११ बजे ।
स्थान :- टीकापुर बहुमुखी क्याम्पस भवन ।
पठनपाठन :- २०७८ साल बैशाख ५ गते आईतबारदेखि ।