प्रयोगात्मक परिक्षा संचालन हुने बारे

उपरोक्त सम्बन्धमा यस विभागमा विभिन्न सेमेष्टरमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुको प्रयोगात्मक परिक्षाहरु परिक्षा नियन्त्रक कार्यालयको सुचना (मिती २०७७।०७।०५ गते प्रकाशित) बमोजीम भौतिक रुपमा संचालन गर्नुपर्ने भएको तथापी COVID-19 को संक्रमण यथावतै रहेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै अधिकतम सुरक्षा सावधानी अपनाउदै संलग्न समयतालीका अनुसार गरीने भएको छ ।