अनलाइन कक्षाकोसमय तालीका परिवर्तन भएकोबारे

मितिः २०७७ श्रावण २

सम्पुर्ण विद्यार्थीहरु
कृषि विज्ञान विभाग, कृ.वि.., सु. .वि.
टिकापुर, कैल ाली, नेपाल 

विषयः अनलाइन कक्षाकोसमय तालीका परिवर्तन भएकोबारे

उपरोक्त सम्बन्धमा २०७७ असार गतेक सुचना अनुसार यस विभागले मिति २०७७ असार १४ गतेदेखि अनलाईन प्रविधिबाट सैद्घान्तिक कक्षाहरु संचालन गरीरहेक कुरा विदितैछ मिति २०७७ श्रावण ४ देखि लागुहुनेगरी परिवर्तन गरीएकोले संलग्न समयतालीका अनुसार पठनपाठन गरीने हुदा उल्लेखीत समयमा नै अनलाईन कक्षामा उपस्थित भई पठनपाठन गर्नहुन सम्पूर्ण विद्यार्थीहलाई यसै सुचनाबाट जानकारी गराईन्छ ।

 

डा. किरन प्रसाद भट्ट
विभागीय प्रम ुख

 

पूर्ण विवरण तथा समय तालिकाका लागि तलको लिङ्कमा Click गर्नुहोस्