अत्यन्त जरुरी सूचना

मिति २०७७/१२/२९ गते www.fwuag.edu.np मा प्रकाशित सूचना अनुसार B.Sc.Ag. अध्ययनका लागि अतिरिक्त कोटामा भर्नाका लागि आवेदन भरेका आवेदकहरुलाई dean.agriculture@fwu.edu.np email id मार्फत अपुग प्रमाणपत्रहरु पेश गर्ने सूचना गरिएकोमा प्राविधिक कारण tmctkp2058@gmail.com मार्फत पठाउनहुन यसै सूचनाद्वारा जानकारी गराईन्छ ।