Home

सम्पर्कमा आउने बारे

उपरोक्त सम्बन्धमा यस कृषि विज्ञान विभाग, कृषि विज्ञान संकाय, सदुरपश्चिम विश्वावद्यालयमा शैक्षिक सत्र २०७७/७८ अर्न्तगत भर्ना भएका प्रथम सेमेष्टरका सम्पूर्ण विद्यार्थीहरुलाई यस विभागमा तुरुन्तै सम्पर्क गरी आफ्नो मोबाईल नम्वर, ईमेल ठेगाना आदि आवश्यक जानकारीहरु उपलब्ध गराउनका लागी यो सुचना जारी गरीएको छ । कोरोना महामारीको प्रकोप दिनानुदिन वढ्दै गएको परिपेक्षमा र नयाँ भर्ना भएका विद्यार्थीहरु […]

B.Sc.Ag. तहमा अतिरिक्त कोटामा विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धी सूचना

यस सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय कृषि विज्ञान संकाय अन्तर्गत टीकापुर बहुमुखी क्याम्पसमा शैक्षिक सत्र २०७७/०७८ सालको B.Sc.Ag. तहमा अतिरिक्त कोटामा १० जना विद्यार्थी भर्नाका लागि मिति २०७४।०१।०२ गते बिहिबारका दिन लिईएको शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्रहरुको मूल्याङ्कन र मौखिक अर्न्तवार्ता परीक्षाको प्राप्ताङ्कको योग्यताक्रम अनुसार तपसिल बमोजिमका विद्यार्थीहरु अतिरिक्त भर्ना कोटामा छनौट भएको हुँदा सम्बन्धित विद्यार्थीले भर्नाका लागि आवश्यक पर्ने […]